ระบบควบคุมและบริหารจัดการ I-STOCK ออนไลน์

ฝ่ายวิศวกรรมการกำลัง บริษัท National Telecom Public Company Limited


ตรวจสอบความคืบหน้าขอเบิกซ่อม/ซื้อวัสดุอะไหล่

เลขแจ้ง อุปกรณ์/อาการ เลขสินทรัพย์ เลขที่เอกสาร ผู้เบิก/สั่งซื้อ วันที่เบิก/สั่งซื้อ จำนวนเบิก/สั่งซื้อ จำนวนสต๊อก หน่วยนับ ราคา ราคา
(รวม VAT)
ประเภท หมายเหตุ สถานะ
388 เทปพันสายไฟ
อาการ :
นายวีรยุทธ  บุตรพรม 02/06/2023 24
5 234.90
6,032.23
เบิกซ่อม


387 เทปพันสายไฟ
อาการ :
นายวีรยุทธ  บุตรพรม 02/06/2023 3
29 234.90
754.03
เบิกซ่อม


386 เทปพันสายไฟ
อาการ :
123456789 บกฐ/90 นายวีรยุทธ  บุตรพรม 02/06/2023 2
32 234.90
502.69
ซื้อเพิ่ม


385 เทปพันสายไฟ
อาการ : 1555
1245 นายศราวุธ  เลาหวรรณธนะ 03/05/2023 2
33 25.00
53.50
เบิกซ่อม


384 เทปพันสายไฟ
อาการ :
นายกฤษณะ  จิตต์แผ้ว 30/05/2023 1
256 450.00
481.50
เบิกซ่อม


383 เทปพันสายไฟ
อาการ :
นายกฤษณะ  จิตต์แผ้ว 30/05/2023 1
257 100.00
107.00
ซื้อเพิ่ม


382 เทปพันสายไฟ
อาการ :
นายกฤษณะ  จิตต์แผ้ว 29/05/2023 2
144 1,200.00
2,568.00
เบิกซ่อม


381 เทปพันสายไฟ
อาการ :
นายกฤษณะ  จิตต์แผ้ว 29/05/2023 1
3 30,000.00
32,100.00
เบิกซ่อม


380 เทปพันสายไฟ
อาการ :
นายสมชาย  แซ่ลี้ 29/05/2023 4
146 1,200.00
5,136.00
ซื้อเพิ่ม


379 เทปพันสายไฟ
อาการ : wr4
123456780 yrt นายสมชาย  แซ่ลี้ 29/05/2023 12
35 25.00
321.00
เบิกซ่อม
thhfth

378 เทปพันสายไฟ
อาการ :
นายกฤษณะ  จิตต์แผ้ว 29/05/2023 2
256 450.00
963.00
ซื้อเพิ่ม


377 เทปพันสายไฟ
อาการ : รอบตก
123456780 บกฐ./90 นายกฤษณะ  จิตต์แผ้ว 29/05/2023 3
26 234.59
753.03
เบิกซ่อม
xxfbvvx

376 เทปพันสายไฟ
อาการ : รอบตก
123456780 บกฐ./90 นายกฤษณะ  จิตต์แผ้ว 29/05/2023 1
29 234.59
251.01
ซื้อเพิ่ม
vfbg

375 เทปพันสายไฟ
อาการ : รอบตก
123456780 บกฐ./90 นายกฤษณะ  จิตต์แผ้ว 29/05/2023 1
28 300.00
321.00
เบิกซ่อม
dfdsfd

374 เทปพันสายไฟ
อาการ : รอบ GEN ตก
123456789 บกฐ/1906 นายกฤษณะ  จิตต์แผ้ว 29/05/2023 1
29 0.00
0.00
เบิกซ่อม
1233112

©สงวนสิทธิ์ 2023 ระบบควบคุมและบริหารจัดการ I-STOCK ออนไลน์ ฝ่ายอุปกรณ์การกำลังและเครื่องปรับอากาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)